Metrics

  • Clicks: Liczba wszystkich przejść do sklepu.
  • Spend: Wartość przejść.
Did this answer your question?