Metrics

  • Clicks – Liczba wszystkich przejść do sklepu.

  • Spend – Wartość przejść.

Did this answer your question?